Legislatie

Guvernul Romaniei
Hotarare nr. 537/2007 din 06/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se
sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de la 100 lei la 500 lei:

2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei: a) exploatarea instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice, in alte conditii decat cele prevazute in reglementarile
tehnice;
b) folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura protectia la foc, potrivit reglementarilor tehnice, fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;
c) neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scanteilor electrostatice ori nementinerea in stare de functionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice;
d) nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor,
scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
e) lipsa planificarii unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice in scopul depistarii si cunoasterii oricaror stari de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;
f) neparticiparea salariatilor la exercitii sau la aplicatii tactice de aparare impotriva incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale;
g) folosirea in spatii ori in locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite si marcate ca atare, a masinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scantei mecanice prin
frecare, lovire sau pe timpul functionarii;
h) folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascantei, in situatiile in care reglementarile tehnice prevad aceasta;
i) neexecutarea verificarii, repararii si curatarii periodice, cel putin o data pe an, a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ordin nr. 163/2007 din 28/02/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Pentru a vedea intregul continut, accesati linkul de mai jos http://cos.cosari.ro/wp-content/uploads/2011/12/Norme-generale-de-aparare-impotriva-incendiilor-Ordin-163-2007.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Apeland la noi, nu va expuneti riscurilor !

%d bloggers like this: